Kluven tunga
Köp

Kluven tunga

Plan4,Sinnesorgan,Människokroppen,Anatomi,CellSkapt
Modellen visar tungan i genomskärning med underliggande muskler i tvärsnitt.

Tungan är mycket rörlig och täckt av slemhinna. Tungans viktigaste funktioner är att kontrollera flödet av maten till matstrupen, att framkalla tal och fungera som smaksinnets centrum.

I tungans slemhinna sitter smaklökarna. Människan kan känna fem smaker; beskt, surt, sött, salt och umami. Under tungan sitter en av spottkörtlarna, som skapar saliven.

Tungan består av åtta muskler. Musklerna i tungan gör att den är mycket rörlig, med de ser också till att tungan har den form den har. Det är också de muskler vi har mest kontroll över. Tungans rörelser styrs av en rörelsenerv som heter kranialnerven. Dessa funktioner gör att vi kan flytta maten mellan tänderna när man tuggar, och pressa maten bakåt mot svalget.

Utan tungan kan man inte prata på samma sätt som vi gör, eller skapa speciella ljud.

Hur smaken fungerar;

Sinnescellerna på tungan kallas smakceller. När en smak när en smakcell skickas informationen vidare till hjärnan med hjälp av två hjärnnerver, ansiktsnerven och tung-svalgnerven till smakcentrum i främre hjässloben i hjärnan. Smakcellerna sitter samlade i smaklökarna vilka reagerar på smakämnen som är upplösta i saliv. Tidigare har man ansett att grundsmakerna uppfattas på olika ställen på tungan, men nu har det visat sig att man känner de olika smakerna överallt på tungan.

Smaksinnet ger viktig information om saker som man stoppar i munnen. Som regel spottar man ut sådant som smakar illa, det är ofta sånt som sakar beskt, därmed undviks förgiftningar.