I ching
Köp

I ching

Plan4,Matematik,Testa din kropp,CellSkapt
I ching är ett hexagram som finns i den klassiska kinesiska visdomsboken med samma namn.

I ching är ett hexagram som finns i den klassiska kinesiska visdomsboken med samma namn. På svenska betyder I ching eller Yi Jing Förvandlingarnas bok. Boken är ett viktigt verk inom daoismen och konfucianismen. Verket har funnits i sin nuvarande form sedan 200 år f. Kr. men har använts mycket längre.

I slutet av 1600-talet arbetade filosofen och matematikern Gottfried Wilhelm von Leibniz med binära tal. Via korrespondens med kinesiska vetenskapsmän kom han i kontakt med verket I ching. I ching består av långa och korta streck, som i olika kombinationer bär på olika betydelser.

Den koreanska flaggan innehåller tangram från I ching; "himmel" (sommar) överst till vänster, "vatten" (höst) överst till höger, "jord" (vinter) nederst till höger samt "eld" (vår).

Binära tal som man använder då man programmerar datorer består av ettor och nollor. Med hjälp av ASCII-koden översätter man ettorna och nollorna till ett språk som vi förstår. Här står det tom tits med binära tal;

t   0101 0100
o  0100 1111
m 0100 1101
    0010 0000
t  0101 0100
i  0100 1001
t  0101 0100
s  0101 0011