Hörsel­testet
Köp

Hörsel­testet

Plan4,Sinnesorgan,Människokroppen,CellSkapt
Testa hörselförmågan med audiometern. Det som mäts är hörtröskeln, d.v.s. nedre gränsen för hörbarhet vid en viss frekvens.

Såhär fungerar hörseln;

  1. Ljudet kommer in genom hörselgången. Ljudvågorna rör sig genom hörselgången och träffar trumhinnan.
  2. I mellanörat sätts trumhinnan i rörelse och vibrerar mot hörselbenen hammaren, städet och stigbygeln.
  3. Vätskorna vibrerar i innerörat
    Vibrationerna fortplantar sig genom vätskan i det spiralformade innerörat – även kallad cochlean – och får de små hårcellerna i cochlean att röra på sig. Hårcellerna tar upp vibrationerna och förvandlar dem till kemiska signaler för hörselnerven.
  4. Hörselnerverna kommunicerar med hjärnan
    Hörselnerven skickar sedan informationen till hjärnan med elektriska impulser, där de tolkas som ljud.