Hjärnan
Köp

Hjärnan

Plan4,Nervsystemet,Människokroppen,Anatomi,CellSkapt
I ”hjärnpusslet” finns storhjärnan, mellanhjärnan, lillhjärnan samt förlängda märgen. Storhjärnan skiljer människan från andra djur.

Storhjärnan är den största delen av hjärnan, och den del som är mest utvecklad. Storhjärnans komplexa funktion gör att vi skiljer oss från djuren. Den är delad i två halvor som kallas hemisfärer. Den vänstra hjärnhalvan är oftast den mest dominanta, och ansvarar bland annat för språk och tal. Den högra hjärnhalvan är mer konstnärlig och skapande. Storhjärnan ser ut som en hal valnöt och är fylld av vindlingar med fåror. Där fårorna är mer tydliga delas hjärnan in i olika lober och deras funktion;

  • Pannlob; Kontrollerar viljestyrda muskelrörelser.
  • Hjässlob; Registrerar känselintryck och smak.
  • Tinninglob; Centrum för hörsel och lukt.
  • Nacklob; Centrum för synen.

Varje kroppsdel har speciella platser i både rörelse- och känselcentra. De mest aktiva kroppsdelarna som händerna, munnen, läpparna och tungan får mest plats.

I det yttersta skiktet av storhjärnan finns hjärnbarken. Det är där nervcellernas cellkroppar finns, och här skapas vårt medvetande, tankar, känslor och minne, samt medvetna viljestyrda rörelser. Hjärnbarken är uppbyggd av grå substans.

Resten av storhjärnan består av vit substans, med ledningsbanor med grå substans som gör att nervcellerna kan kommunicera mellan varandra. Det medför samarbetet mellan alla delarna i hjärnan, inte bara i storhjärnan.

I storhjärnan finns det fyra vätskefyllda hålrum. De kallas ventriklar och är fyllda av hjärnryggmärgsvätska. Hjärnryggmärgsvätskan fungerar som skydd och stötdämpning för hela centrala nervsystemet; hjärnan och ryggmärgen. Vätskan skapas i blodkärl i ventriklarna och transporterar näring till hjärnan och ser till att transportera bort avfall.

Lillhjärnan som ligger under nackloberna kallas livets träd på grund av dess utseende i genomskärning. Lillhjärnan består också av två hemisfärer, den är veckad precis som storhjärnan men vecken är tunnare. I lillhjärnan kommunicerar nervcellerna med varandra via grå substans, mellan den vita substansen.

Lillhjärnan styr vår balans och vår finmotorik, med hjälp av olika information från storhjärnan. Information som meddelar om kroppens läge och hur vi vill röra oss.

Hjärnhinnorna, det finns tre olika sorters hjärnhinnor innanför skallen;

  • Hårda hjärnhinnan som skiljer stor- och lillhjärnan åt. Den skyddar även hela lillhjärnan. Hårda hjärnhinnan består av två skikt som på vissa ställen förbinds av stora vener.
  • Spindelvävshinnan finns på insidan av den hårda hjärnhinnan. Den har trådlika utskott som förbinder den med mjuka hjärnhinnan. Mellan spindelvävshinnan och mjuka hjärnhinnan finns det hjärnryggmärgsvätska. Här finns hjärnans stora artärer som förser hjärnan med blod.
  • Mjuka hjärnhinnan ligger närmast hjärnan och omsluter hjärnans blodkärl.