Handen
Köp

Handen

Plan4,Nervsystemet,Rörelseapparaten,Sinnesorgan,Människokroppen,Anatomi,CellSkapt
De muskler som hjälper till att röra handens leder sitter till stor del högt upp i underarmen.

Handen har en mängd olika delar för att den ska fungera både grov och finmotoriskt. Här följer en lista på en del delar som samverkar för att handen ska kunna fungera.

 • Handflatans långa sena
 • Handflatans aponeuros
 • Palmaris brevis muskel
 • Flexorretinaklet
 • Abductor pollicis brevis muskel
 • Flextor pollicis brevis muskel
 • Opponens pollicicis muskel
 • Addactor pollicis muskel
 • Flextor digitorum superficialis senan
 • Flextor digitorum profundus senan
 • Lumbricales muskel
 • Palmar interosseus muskler
 • Flexor digiti minimi brevis muskel
 • Abdactor digiti minimi muskel
 • Opponens digiti minimi muskel
 • Strålben
 • Armbågsben  
 • Första metakarpalbenet
 • Femte metakarpalbenet
 • Fyrkantiga inåtvridarmuskeln
 • Strålbenets handlovsböjarsena
 • Flexor pollicis långa sena
 • Flexor carpi ulnaris sena
 • Radialartär    
 • Ulnarartär  
 • Ytliga palmarbågen    
 • Vanliga palmara fingerartärer
 • Äkta palmar fingerartärer
 • Radialis indicis artär
 • Djupa palmarbågen
 • Palmara mellanhandsbenets artärer
 • Medianusnerven
 • Ulnarisnerven
 • Vanlig palmar fingernerv
 • Äkta palmar fingernerv
 • Dorsala interosseusmuskler
 • Extensorretinakel
 • Dorsala grenen av fulnarnerven
 • Ytlig gren av radialnerven
 • Palmara mellanhandsbenets artärer
 • Dorsal digital artär
 • Extensordigitorum sena
 • Extensor indicis sena
 • Extensor pollicis långa sena
 • Extensor pollicis brevis sena
 • Extensor carpi radialis brevis sena
 • Långa radiala handlovssträckarsenan
 • Armbågsbenets handlovssträckarsenan
 • Extensor digiti minimi sena
 • Handlovssträckarens senskida
 • Senskida på extensor digiti minimi
 • Senskida på extensor digitorum och extensor indicis
 • Senskidan på tummens långa sträckarmuskel
 • Senskidan på långa radiala handlovssträckarmuskeln
 • Senskidan på abductor longus och extensor pollicis brevis
 • Koppling mellan senor
 • Tummens proximala falang
 • Timmens distala falang
 • Lillfingrets proximala falang
 • Lillfingrets intermediala falang
 • Lillfingrets distala falang
 • Ytliga tvärgående metakarpala ligament
 • Korsformad del av fibrös senskida
 • Hakbenet
 • Ärtbenet
 • Abductor pollicis långa senan
 • Benmärg
 • Ytlig gren av radialartären
 • Djup palmar gren av ulnarartären