Köp biljett
Experimentet Handen

Handen

Plan4,Nervsystemet,Rörelseapparaten,Sinnesorgan,Människokroppen,Anatomi,CellSkapt
Händerna använder vi till det mesta! De klarar både av pilliga småsaker och riktigt stora tag. Därför består handen av en mängd olika delar.

Dina händer består av en mängd olika delar för att de ska fungera både grov- och finmotoriskt. De muskler som hjälper till att röra handens leder sitter till stor del högt upp i underarmen. Här följer en lista på vissa av delarna som samverkar för att handen ska kunna fungera:

 • Abductor digiti minimi, muskel
 • Abductor pollicis, långa senan
 • Abductor pollicis brevis, muskel
 • Adductor pollicis, muskel
 • Armbågsbenet
 • Armbågsbenets handlovssträckare, sena
 • Benmärg
 • Djupa palmarbågen
 • Djupa palmargren av ulnarartären 
 • Dorsala digitala artärer
 • Dorsala interosseusmuskler
 • Extensor digitorum, muskler
 • Extensorretinakel, ledband eller ligament
 • Extensor carpi radialis brevis, muskel
 • Extensor digiti minimi, muskel
 • Extensor indicis, sena
 • Extensor pollicis brevis, muskel
 • Extensor pollicis longus, muskel
 • Femte metakarpalbenet
 • Flexorretinaklet
 • Flexor carpi ulnaris sena
 • Flextor digitorum profundus senan
 • Flextor digitorum superficialis senan
 • Flexor digiti minimi brevis muskel
 • Flextor pollicis brevis muskel
 • Flexor pollicis långa sena
 • Fyrkantiga inåtvridarmuskeln
 • Första metakarpalbenet
 • Hakbenet
 • Handflatans aponeuros
 • Handflatans långa sena
 • Handlovssträckarens senskida
 • Koppling mellan senor
 • Korsformad del av fibrös senskida
 • Lillfingrets distala falang
 • Lillfingrets intermediala falang
 • Lillfingrets proximala falang
 • Lumbricales muskel
 • Långa radiala handlovssträckarsenan
 • Medianusnerven
 • Opponens digiti minimi muskel
 • Opponens pollicicis muskel
 • Palmaris brevis muskel
 • Palmar interosseus muskler
 • Palmara mellanhandsbenets artärer
 • Radialartär    
 • Radialis indicis artär
 • Senskida på extensor digiti minimi
 • Senskida på extensor digitorum och extensor indicis
 • Senskidan på abductor longus och extensor pollicis brevis
 • Senskidan på långa radiala handlovssträckarmuskeln
 • Senskidan på tummens långa sträckarmuskel
 • Strålben
 • Strålbenets handlovsböjarsena
 • Tummens distala falang
 • Tummens proximala falang
 • Ulnarartär
 • Ulnarisnerven
 • Vanliga palmara fingerartärer
 • Vanlig palmar fingernerv
 • Ytlig gren av radialartären
 • Ytlig gren av radialnerven
 • Ytliga palmarbågen    
 • Ytliga tvärgående metakarpala ligament
 • Äkta palmar fingerartärer
 • Äkta palmar fingernerv
 • Ärtbenet

Våra samarbets­partner