Köp biljett

Gripa koner

Plan4
Ibland tycker vi att saker är svåra att "greppa". Här kan du undersöka ditt eget grepp. Grip tag i en kon, med en hand, och försök att lyfta den.

De sex olika konerna har samma diameter och tyngd, men olika vinkel. Människor och andra primater använder sig av friktion när de greppar exempelvis en gren, det bygger på att man har hårlösa fingertoppar. Greppet försämras när vinkeln ökar och man blir mer beroende av friktionskraften än tumgreppet.

Våra samarbets­partner