Från barn till vuxen
Köp

Från barn till vuxen

Plan4,Människokroppen,Anatomi,CellSkapt
Det som begränsar skallens storlek och därmed hjärnans storlek är förlossningskanalen.

Skallen är den skelettstruktur som bildar huvudets. Skallen eller kraniets främsta uppgift är att bära ansiktet och skydda hjärnan. Dessutom har kraniets utformning stor betydelse för flera viktiga sinnesorgan och kroppsfunktioner: Ögonens placering och avståndet mellan dem är anpassat utifrån vårabehov av att kunna se bilder med djup. Öronen är placerade så vi vet från vilket håll ljud kommer. Tändernas placerade och utformade utifrån vilket mat våra kroppar behöver för att kunna fungera maximalt. Allt detta har utvecklats genom årtusenden av evolutionell anpassning. Kraniet består av 29 ben hos en vuxen individ. Fjorton av benen finns i ansiktet, åtta i huvud- och hjärnskålen. Benen i skallen hålls ihop av sicksaksformade stela leder, de kallas suturer. Vid tinningarna finns mellanörats sex ben. Till kraniet räknas ibland tungbenet som sitter i halsen och stöder struphuvudet.