Djurcell
Köp

Djurcell

Plan4,CellSkapt
Djurcellen har ofta en rund form och den omges av ett mjukt, följsamt och tunt membran.

Djurcellen har ofta en rund form och den omges av ett mjukt, följsamt och tunt membran. Djurcellen kan som växtcellen ha vakuoler, men de är mindre än hos djurcellen. Vakuolerna uppstår bland annat när cellen omsluter en partikel för att tillgodogöra sig dess näringsämnen.

Djurcellen omges av ett cellmembran som är en tunn hinna som släpper igenom vatten och näringsämnen genom små porer. Innanför membranet finns en massa som kallas för cellplasma. Cellplasman består av vatten, salter, proteiner, olika näringsämnen och avfallsprodukter från ämnesomsättningen som lagras i de så kallade vakuolerna. I mitten av djurcellens cellkärna är DNA:t samlat.

En cell består även av mitokondrier, ribosomer och en cellkärna som styr cellens alla funktioner. Hos djur kan ribosomerna sitta ihop med varandra i speciella nätverk,

I cellkärnan ligger cellens DNA packat. DNA kodar för mallar som produceras i cellkärnan. Mallarna bestämmer sedan vilket protein som skall tillverkas i cellens proteinfabrik, ribosomen. För att tillverka proteiner krävs energi. Denna energi får cellen genom att förbränna druvsocker. Djurcellen kan inte producera sockret som behövs för att skapa proteiner, därför behöver djur äta kolhydrater, eller socker. Produktionen av sker i cellens kraftverk, mitokondrien, utifrån olika näringsämnen som kolhydrater, fett och proteiner kan mitokondrierna bilda energirika ämnen som cellerna sedan kan använda för att kunna utföra sitt jobb. Processen kallas för cellandning.

Om det kommer in olämpliga ämnen i cellen tar cellens lysosom hand om det. Lysosomen omsluter den främmande kroppen och bryter ned den. Avfallet transporteras sen ut ur cellen.