Köp biljett
Ett barn provar experimentet Spridning

Spridning

Plan4,Matematik,Människokroppen,CellSkapt
Hur går det till när smittsamma sjukdomar sprids och vad kan vi människor göra för att stoppa det?

Hur går det till när smittsamma sjukdomar sprids och vad kan vi människor göra för att stoppa det?

Med enkla knapptryckningar kan du starta olika smittor, som symboliseras av olika färger. Sedan sprids smittan utifrån ett antal olika bestämda regler, där närhet och procentuell sannolikhet avgör smittans spridning. Det resulterar i att smitta sprids när den får något fäste.

Smitta finns inte bara i form av sjukdomar, utan även som till exempel rykten, uppfattningar om vad som är populärt och inne, rädslor, tankar och idéer.

För att förebygga smittspridning behöver man bryta smittvägen och på så sätt hindra smittämnet att ta sig från smittkällan till en ny mottaglig person. När det handlar om kroppen gör man det bäst genom att tillämpa basala hygienrutiner – att tvätta händerna helt enkelt. När det gäller ryktesspridning handlar det om att förhålla sig kritskt och etiskt till det man ser eller hör.

Här kan du lära dig mer om fenomenet flockimmunitet.

Våra samarbets­partner