Kranierna genom tiderna
Köp

Kranierna genom tiderna

Plan4,Människokroppen,Anatomi,Evolution,CellSkapt
De här skallarna är modeller av våra tidigare släktingar. De kommer från arkeologiska fynd från så kallade förmänniskor, de som kom före oss.

Människan och allt annat levande på jorden har utvecklats genom årtusendena med hjälp av evolutionen. Man kan säga att evolutionen fungerar enligt två olika principer;

  • Individer varierar. Inom samma art finns det variationer. Som hos människan till exempel olika hud- och hårfärg.
  • Det är inte säkert att alla individer som föds överlever, det är inte heller säkert att fortplantar sig . De bäst anpassade individerna, som lyckas reproducera sig för vidare sina genetiska egenskaper till nästa generation.

Detta har skapat den enorma variation av arter som finns på jorden.