Köp biljett
Två barn provar experimentet Flockimmunitet

Flockimmunitet

Plan4,CellSkapt
Hur uppstår fenomenet flockimmunitet och varför är det viktig för oss människor?

Hur uppstår fenomenet flockimmunitet och varför är det viktig för oss människor?

Flockimmunitet innebär det indirekta skydd mot smittsamma sjukdomar som uppstår när en stor andel av populationen har blivit immun mot samma sjukdom. När många är immuna skyddas även de som ännu inte blivit immuna. Därför är det sannolikt att ju fler som är immuna, desto fler är det som skyddas.

Man blir immun mot en sjukdom genom att varit sjuk i den, eller genom att ha blivit artificiellt utsatt för den genom vaccin. Eftersom en del människor blir sjuka, eller är för sjuka för att vaccineras, är flockimmunitet extra viktigt.

När tillräckligt många är immuna kan flockimmuniteten resultera i att smittan utrotas helt. Det skedde till exempel med sjukdomen smittkoppor. Flockimmunitet fungerar inte på alla sjukdomar, utan bara de som är smittsamma. Det fungerar delvis på de sjukdomar som kan överföras från en individ till en annan.

Här kan du lära dig mer om hur det går till när smittsamma sjukdomar sprids.

Våra samarbets­partner