Blodtrycks­mätaren
Köp

Blodtrycks­mätaren

Plan4,CellSkapt
Kavla upp ärmen och mät ditt blodtryck. Förändras ditt blodtryck om du är fysiskt aktiv?

Mätning av blodtrycket är en vanlig undersökning till exempel vid en hälsokontroll. Blodtrycket kan mätas på både vuxna och barn. Blodtrycket anges med två tal, till exempel 120/80 som uttalas 120 över 80. Det första talet anger övertrycket som uppstår när hjärtat drar ihop sig och pumpar ut blod. Det kallas det systoliska blodtrycket och mäter trycket i artärerna när hjärtat slår. Det andra talet anger undertrycket, när hjärtat slappnar av och fylls med nytt blod. Det kallas det diastoliska blodtrycket, och visar trycket i artärerna mellan hjärtslagen. Blodtrycket bestäms av kraften och mängden blod som pumpas runt av hjärtat, samt flexibiliteten hos artärerna. Blodtrycket mäts i millimeter kvicksilver, mm Hg.  Blodtrycket förändras beroende på aktiviteter, temperatur, kost, känslomässiga tillstånd, hållning, aggregationstillstånd, och läkemedelsanvändning.

Man kan mäta blodtrycket med en blodtrycksmaskin som i experimentet, eller med en blodtrycks manschett och ett stetoskop vilket är vanligt på en vårdcentral. Då sätter man manschetten på överarmen i höjd med hjärtat. Man sätter då ett stetoskop över ett blodkärl i armbågsvecket och pumpar in luft i manschetten. När man ökar trycket i blodtrycksmanschetten pressas blodkärlet samman. När trycket blir tillräckligt högt kan inte blodet passera igenom blodkärlet i armen. Den som gör mätningen släpper sakta ut trycket ur manschetten och lyssnar samtidigt i stetoskopet. När pulsljud börjar höras mäts övertrycket, det så kallade systoliska trycket. När manschettrycket minskar ändras pulsljudet och försvinner sedan. Då mäts undertrycket, det så kallade diastoliska blodtrycket.