Vatten­virveln II
Köp

Vatten­virveln II

Plan2,Vatten,Fysik,Vattenavdelningen
En pump sätter vattnet i röret i rörelse. Själva vattenmassan når bara en bit upp i röret när pumpen inte är igång.

En liten motor skapar rörelsen så att vattenvirveln uppstår. När du trycker in knappen stannar motorn, men virveln bibehåller sin form, eftersom vattnets tröghet gör att det tar tid för virveln att omformas. Tröghet eller tröghetsprincipen är Isaac Newtons första rörelselag. Man kan säga att vattnet motverkar och bibehåller hastighetsändringen som den lilla motorn skapar. Trögheten bestäms av vattnets massa. Vattnets massa är detsamma som dess materialinnehåll.