Vatten­planingen
Köp

Vatten­planingen

Plan2,Vatten,Fysik,Vattenavdelningen
Det här experimentet visar något som det finns en risk associerat med i verkligheten: nämligen på en regnvåt vägbana.

Under bowlingklotet, i den sfäriska/konkava skålen, leds vatten in som en hinna mellan klot och skål. Vattenhinnan minskar friktionen mellan de två ytorna; skålens och klotets. Klotet väger 7 kg.

Var kan du hitta det här i vardagen?

Ett lågt yttryck mot vägbanan ger större risk för vattenplaning än ett högt. Tendensen till vattenplaning hos ett fordon minskar därför med ökande last. Vattenplaning uppstår oftast vid lägre fart med däck som har litet mönsterdjup än med dem som har stort. Däckmönstrens utformning har också stor betydelse. Vissa typer av däck är utformade så att vatten huvudsakligen dräneras ut åt sidorna, andra så att vatten i huvudsak dräneras bakåt. Blankslitna däck ger ingen dränering alls, varför vattenplaning uppstår vid lägre fart än om man har däck med kvarvarande mönsterdjup.