Tre balkar av Reuterswärd II
Köp

Tre balkar av Reuterswärd II

Plan2,Matematik
Vad är konst och kan allt vara konst? Reuterswärd skapar det som kallas för omöjliga figurer och får oss att ifrågasätta det vi ser.

Upplevelsen av att en tvådimensionell bild får ett djup finns hos betraktaren. Frågan om hur mycket skall vi tro på vad vi ser ställs på sin spets genom Reuterswärds konst eftersom den illusion han skapar inte kan finnas som verkliga tredimensionella föremål utan är så kallade omöjliga figurer. Att ifrågasätta det vi ser är på ett sätt både konstens och naturvetenskapens gemensamma utgångspunkt.