Köp biljett
Ett barn och en vuxen provar experimentet Tankeöverföring

Tanke­överföringen

Plan2,Nervsystemet,Människokroppen,Helt sinnes
Räcker ord? En av er ska med endast ord förklara hur figurerna ligger på bordet och på så sätt leda den andre att organisera sina figurer likadant.

Här kan två personer testa kommunikation med enbart ord. Det finns två uppsättningar med likadana geometriska figurer i trä. En person lägger ut en uppsättning på bordet och ska med ord försöka berätta för den andra hur de ligger så att denna i sin tur kan lägga ut sina figurer likadant. När man bara har orden till hjälp upptäcker man deras begränsning även om människans förmåga att kommunicera via språk är en tillgång för att överföra information sinsemellan. Orden är bara en del i kommunikationen. Ansiktsuttryck, gester, kroppsspråk och röstläge är ibland viktigare än orden, speciellt om de har olika innebörd och valör för de två som kommunicerar.

Våra samarbets­partner