Spegel­labyrinten
Köp

Spegel­labyrinten

Plan2,Ljus,Fysik
I spegeln fördubblas rummets yta och det känns som att vandra in i en annan värld. Finns det parallella världar? Hur många gånger möter du dig själv?

I spegellabyrinten fördubblas rummets yta med hjälp av speglarnas vinkel mot varandra. Speglarna är vinklade i 60 grader mot varandra, som i ett kalejdoskop. Det ger ett enormt djup i rummet eftersom ljuset reflekteras vidare mellan speglarna.

Testa även; Dubbelspegeln i utställningen ”Helt Sinnes” där du kan experimentera med vinkeln mellan speglar och se hur många kopior av dig själv det kan bli.