Sinnesgläntan
Köp biljett
Bild på pojke som tittat på ljusslingor i ett blått rum

Sinnesgläntan

Plan2,Ljus,Ljud,Helt sinnes
Ljuset påverkar hur vi uppfattar världen och förändringar i ljussättning och färger kan påverka vår sinnesstämning på bara någon sekund.

Experimentet Sinnesgläntan har skapats tillsammans med elever i Stålhamra grundsärskola. Utgångspunkten är hur vi upplever vår omgivning med våra sinnen.

Tanken med experimentet är att du som besökare ska kunna uppleva hur olika färger påverkar humöret och hur du uppfattar omgivningen.

Våra samarbets­partners