Pyramiden
Köp

Pyramiden

Plan2,Knep&knåp,Helt sinnes
Man kan bygga en pyramid av de två delarna. Pyramidens fyra hörn är vägledande för att nå fram till lösningen.
1.   Leta upp de två kvadratiska ytorna på båda bitarna.

2.   Lägg dessa emot varandra så får du en pyramid.