Perspektivdörren
Köp

Perspektivdörren

Plan2,Illusioner
Magnetfigurerna är löstagbara, du får gärna flytta runt på dem. Tavlan är målad enligt klassiskt perspektiv för att skapa en känsla av djup.

Genom att använda olika perspektiv kan man lura hjärnan. Bilden är egentligen tvådimensionell, men med hjälp av att måla pelarna i bilden i olika storlekar skapas en illusion av att bilden är ett tredimensionellt rum. Att föremål på avstånd verkar mindre än föremål som finns nära betraktaren kallas för perspektivlagarna. Bilden du ser är målad ur ett enpunktsperspektiv, eller centralperspektiv, där dörren är centrum i änden på rummet. Centralperspektivet kan beskrivas som att parallella linjer i en bild, som är riktade bort från betraktaren skapar bilden av ett allt mindre avstånd. Delvis att skalan minskar då avståndet ökar. T ex blir dörren längst bak i bilden dubbelt så liten om du flyttar dig ytterligare 1 meter bak från bilden.