Köp biljett
En person provar experimentet Mörkertunneln

Mörker­tunneln

Plan2,Sinnesorgan,Helt sinnes
När blinda läser punktskrift aktiveras den bakre delen av hjärnbarken, det är samma del som aktiveras vid synintryck.

När blinda läser punktskrift aktiveras den bakre delen av hjärnbarken, det är samma del som aktiveras vid synintryck. Blinda blir också bättre på att avgöra ett ljuds frekvens och att ta reda på varifrån ett ljud kommer. De avläser den akustiska miljön bättre, och använder den för att orientera sig mer än seende.

Våra samarbets­partner