Moiré­ mönstret
Köp

Moiré­ mönstret

Plan2,Ljus,Fysik,Helt sinnes
Du kan ibland välja från vilken vinkel du ska se på saker och ting. Beroende på vinkeln ser de helt olika ut. Testa i det här experimentet.

Moiré mönster uppstår i det här fallet när ljusvågor går ihop och läggs ovanpå varandra, det kallas också för interferensmönster. Effekten av detta blir att nya mönster uppstår beroende ur vilken vinkel du förhåller dig till nätet.

Var kan du hitta det här i vardagen?

Hos tillexempel påfåglar kommer inte den blåskimrande färgen från färgpigment, utan från interferens i strukturen i fåglarnas fjädrar. Om fjädrarna krossas kommer den blåaktiga färgen att försvinna.

Vill du veta mer om Moiré mönster?