Mindball
Köp

Mindball

Plan2,Teknik,Människokroppen
Är du bra på att tänka på ingenting alls? Med hjälp av rätt sorts hjärnvågor får du bollen att rulla över till andra sidan bordet. Mest fokuserade men avslappnade spelaren vinner.

Ju mindre du anstränger dig ju mer framgångsrik blir du!

I detta spel är det den mest passiva spelaren som vinner. Elektroderna i pannbanden mäter den elektriska aktiviteten i hjärnan; EEG. Vilka du kan se som kurvor på skärmen. Vågorna kallas för Alfa och Thetavågor, och de påverkas av lugn-oro samt avslappnad- aktiv. Thetavågor är en form av hjärnvågsmönster som kan iakttas genom EEG-mätningar av personer under avkoppling, meditation och under koncentration. Thetavågor är vanligare hos barn än hos vuxna. Alfavågor dominerar EEG mönstret hos en avslappad vuxen individ, särskilt om vederbörande ligger bekvämt med slutna ögon "utan att tänka på något särskilt" som; vaken avkoppling, slumrande och drömmande.