Kulpumpen
Köp

Kulpumpen

Plan2,Vatten,Fysik,Vattenavdelningen
Vattnet lyfts upp med hjälp av kulor som är fästade på ett rep. För den som vill få upp så mycket vatten som möjligt i pumpen gäller det att veva lagom snabbt.

För att få upp så mycket vatten som möjligt gäller det att veva lagom snabbt. Vattnet lyfts upp med hjälp av kulor som är fästade på rep. Kulorna sitter relativt tätt på repet och går genom ett plaströr i tunnan. Röret är nersänkt en bit ner i tunnan. När veven snurras dras en kula i taget in i rörets nedre öppning, varvid vatten dras med och följer med kulan upp ur röret. Vevar man alltför snabbt slirar repet, på grund av vattenplaning/friktion och mindre vatten pumpas upp.

Var kan du hitta det här i vardagen?

Man har länge använt sig av olika slags mekaniska pumpar för att förflytta vatten. Gårdspumpen är en av dem. Pumpen fungerar så här: handtaget förs uppåt och neråt. Rörelsen får kolven att röra sig uppåt och neråt i cylindern. När kolven rör sig uppåt stängs den övre backventilen medan den nedre kan öppnas och släppa igenom först luft och sedan vatten när röret är vattenfyllt. Man skapar alltså ett undertryck i röret som går ner till vattenytan i brunnen. När kolven sedan rör sig neråt stänger i stället den nedre backventilen medan den övre kan öppnas. Undertrycket man skapat i röret bevaras alltså, och ökar för varje tag man tar med handtaget.

Hållbar utveckling

Vi behöver vatten för att kunna leva. Ofta använder vi grundvatten som vi pumpat upp i onödan. Vi slösar bort rent grundvatten när vi till exempel vattnar våra trädgårdar. Processen med att skapa nytt grundvatten tar tid eftersom vattnet silas genom flera lager olika grovt sediment. Detta gör att vattnet blir rent.