Kedja som hävert
Köp

Kedja som hävert

Plan2,Fysik,Mekanik
Hur fungerar en hävert? I det här experimentet kan du testa. Vad händer om du tippar vippbrädan åt ena eller andra hållet?

En hävert är ett rör eller en slang som används inom byggteknik eller t.ex. hembryggning för att överföra vätska från en behållare till en annan. I det här experimentet kan du testa med en kedja. Kedjans ändar är förankrade i var sin behållare på var sida om en vippbräda. När brädan lutas åt ett håll rubbas jämvikten och kedjan rinner över till den sidan tills jämvikten är återställd. Häverteffekten uppstår genom gravitationskraften på kedjan. Det är den lägre nivån på kedjan som skapar kedjans rörelse. Dragkraften i den behållare med mest kedja blir större eftersom den är längre och därmed tyngre.