Herons brunn
Köp

Herons brunn

Plan2,Vatten,Fysik,Vattenavdelningen
Herons brunn är ett vattentransportsystem utvecklat av dem grekiske teknikern Heron som levde för cirka 2000 år sedan.

Herons brunn är ett vattentransportsystem som användes som springbrunn, eller fontän. Herons brunn utvecklades av den grekiske teknikern Heron, som levde för 2000 år sedan.

För att följa förloppet börjar vi när den övre flaskan är full och den nedre tom. Allt eftersom den undre flaskan fylls genom slang A, så komprimeras luften i den undre flaskan. Trycket påverkar den övre flaskan via slang B, och vattnet stiger i slang C tills det sprutar ut i den översta behållaren. Slang D och E är till för att tömma den undre behållaren och fylla den övre.