Hemliga lådan
Köp

Hemliga lådan

Plan2,Sinnesorgan,Helt sinnes
En låda med hål för händerna på ena sidan, och en plexiskiva på andra sidan. Vad känner du för föremål när du sticker in händerna i lådan?

En låda med hål för händerna på ena sidan, och en plexiskiva på andra sidan. Inuti lådan ligger det föremål som den som sticker in händerna kan känna på. Den som står på sidan med plexskivan ser föremålen som ett ”facit”.

Vi vill visa på att man kan känna igen föremål utan att se dem, genom att enbart använda sin känsel. På detta sätt får du utforska de sinnen som samverkar då du använder din känsel. Beröringssinnet- det taktila sinnet som är känseln, som samverkar med egenrörelsesinnet- proprioceptiva systemet som hjälper dig att orientera dina rörelse i olika riktningar i förhållande till din kropp och var den befinner sig; det vestibulära systemet.

Föremålen inuti lådan kommer att bytas ut med jämna mellanrum. Så välkommen tillbaka.