Go up
Köp

Go up

Plan2,Vatten,Vattenavdelningen
När röret vänds vill vattnet rinna ner och luften söka sig upp, eftersom det bildas små virvlar i kanten av billen.

När röret vänds vill vattnet rinna ner och luften söka sig upp, eftersom det bildas små virvlar i kanten av billen. Eftersom bollen täpper till röret, kan bara lite luft och vatten passera i taget. Därför rör sig bollen ryckigt i röret.