Fantom­ringen
Köp

Fantom­ringen

Plan2,Sinnesorgan,Helt sinnes
Eftersom du bara kan se experimentet från ett håll, kommer det du i verkligheten ser vara en av dina fysiska händer samt en spegelbild av den.

Eftersom du bara kan se experimentet från ett håll, kommer det du i verkligheten ser vara en av dina fysiska händer samt en spegelbild av den. Eftersom synsinnets signaler är mycket dominanta känns det som den verkliga handen följer den speglade handens rörelser.

Synsinnet är dominant vilket gör att det ibland spelar vår hjärna ett spratt.