Bollvirveln
Köp

Bollvirveln

Plan2,Vatten,Fysik,Vattenavdelningen
En pump sätter vattnet i rörelse i cylindern. Ett utflöde i cylinderns botten gör att en virvel bildas. Vattnet rör sig neråt i en skruvliknande rörelse i virveln.

En pump sätter vattnet i rörelse i cylindern. Ett utflöde i cylinderns botten gör att en virvel bildas. Vattnet rör sig neråt i en skruvliknande rörelse i virveln. Bollen som flyter på vattenytan dras mot virvelns mitt och sugs mot bottnen på grund av att ett undertryck bildas. Virveln påverkas både av gravitationen, rörelsemängden dvs vattnets massa, cirkulationshastighet och behållarens utseende. Ju högre hastighet, ju högre undertryck som drar bollen neråt.

Var kan du hitta det här i vardagen?

Olika virvlar kan uppstå på många ställen i naturen både i luften och i vattnet. Exempel på virvlar är tromber, strömvirvlar och vädersystem.