Bermuda­triangeln
Köp

Bermuda­triangeln

Plan2,Vatten,Fysik,Vattenavdelningen
Vatten kan bära både oss och stora skepp. Vattnets styrka/bärkapacitet kan störas av gas. Man flyter till exempel sämre i en bubbelpool.

Tryck på knappen och få en uppfattning om Bermudatriangeln. I ett område i västra Atlanten, som sträcker sig som en tringel mellan Berbumda, Florida och Puerot Rio, har flera stora skepp enligt rykten oförklarigt försvunnit ner i havets djup. En förklaringa kan vara att metangas som bildas på havsbotten minskar vattnets bärkraft/lyftkraft.