Slutet ekosystem
Köp

Slutet ekosystem

Plan2,Hållbarhet,Ekologi,Vattenavdelningen
Vi är en del av jorden kretslopp precis som de små mikroberna är en del av kretsloppet i glasbehållaren. De bryter ned blad för att producera byggstenar till nya växter. Växterna producerar syre, mikroberna koldioxid.

Lampan visar ett slutet ekosystem. Ett ekosystem karaktäriseras av ett energiflöde och cirkulation av kemiska ämnen. Här ser man tydligt hur allt återanvänds i systemet. Vår planet är också är ett slutet ekosystem. Det du släpper ut kommer att inkluderas och cirkuleras. Det är därför vi idag har flera olika kemikalier i våra kroppar.