Värmekameran
Köp

Värmekameran

Plan1,Teknik,Blodcirkulationen,Människokroppen,Mörkerrummen
Det går att se och fotografera värme tack vare den svenska uppfinningen värmekameran. Den visualiserar infraröd strålning, vi kan bara känna den som värme.

Var på kroppen är du varmast? Med känseln är det rätt lätt att avgöra om någon del är varmare eller kallare om skillnaden är mer än några grader. Värmekameran registrerar olika temperaturer på avstånd och med en noggrannhet på 1/10 grad! På skärmen finns en färglist som visar vilken färg som motsvarar en viss temperatur. Delar som sticker ut, t.ex. näsan, är kallare medan ögonvinklarna med sin tunnare hud är varmare.

Det värmekameran mäter är infraröd strålning. Det mänskliga ögat kan inte se denna strålning, utan värmekameran hjälper till att översätta informationen till olika färger.  Denna svenska uppfinning har fått många användningsområden. Brandmän kan använda den för att hitta människor eller dolda bränder i tät rök. I byggbranschen används värmekameror för att hitta ställen i hus med dålig isolering och de används på flygplatser för att detektera människor med feber.