Svävande bordet
Köp

Svävande bordet

Plan1,Illusioner,Välkomsthallen
Ställ inte kaffekopparna på det här bordet. Det saknar ben men vi har skapat en annan lösning som dock gör bordet lätt att få ur balans.

Fastän bordsskivan saknar ben och bara är upphängd i ett hörn svävar den horisontellt i luften. Det motsägelsefulla intrycket kan förklaras med att skivan ser ut att vara tillverkad av massivt trä. I själva verket är stommen gjord av frigolit med tunt faner på utsidan och därför är bordsskivan väldigt lätt. Cirka tio kg bly har placerats i ena hörnet för att förskjuta bordets tyngd åt ena hörnet. Linan som skivan hänger i är fäst i en punkt där det blir jämvikt.