Roterande ringen
Köp

Roterande ringen

Plan1,Fysik,Drivkraft
Det här experimentet är en form av en ”rockring”, det låter när ringen tappar fart. Experimentet handlar om både rörelse och ljud.

Sätt ringen i rörelse med en snurr. I det här experimentet är en riktig rockring, det skapar ljud i metallunderlaget. Plåten vibrerar då ringen roterar, vilket skapar ljudvågor som varierar med ringens rotationshastighet.

”Roterande ringen” visar också hur föremål kan bevara energi som tillförs exempelvis i en roterande rörelse. Den rörelseenergi som tillförs när ringen sätts i rotation bevaras tack vare trögheten p.g.a. av dess massa. Ju större massa som är koncentrerad till periferin, desto bättre förmåga att lagra energi. Den blanka plåten ger låg friktion vilket bidrar till att ringen kan rotera under lång tid.