Rökringen
Köp

Rökringen

Plan1,Fysik,Mekanik,Välkomsthallen
Detta experiment är roligt att göra tillsammans. Stöt ut röken och den fortsätter upp mot taket som en rökring. Rör sig sidenbanden i taket?

Röken formas genom att kanterna på det runda hålet bromsar upp luftströmmen när man trycker ner gummiduken. Med hjälp av ultraljud fördelas vatten till mikroskopiskt små vattendroppar. Luftrörelser blir då synliga som rök. Sidenbanden uppe i taket visar var luftstöten träffar.