Radio­parabolerna
Köp

Radio­parabolerna

Plan1,Ljud,Fysik,Välkomsthallen
Med hjälp av paraboler kan man fånga upp radiovågor eller ljud som kommer långt bortifrån. Kan du höra radion när ljudet fångas i den andra parabolantennen?

Med hjälp av paraboler kan man uppfatta mycket svaga ljud på långt håll, ibland ända ifrån rymden. Radion som spelar musik på låg volym är riktad mot en parabol. Ljudvågorna från radion reflekteras mot parabolen, transporteras parallellt genom luften till den andra parabolen, reflekteras även där och samlas ihop i den andra parabolens brännpunkt. Den är markerad med en järnring. Eftersom ljudet samlas ihop, förstärks det och hörs bättre just i brännpunkten. Paraboler används för att fånga in och förstärka signaler av olika slag, t.ex. tv-signaler.