Köp biljett
Två barn och två vuxna provar experimentet Planetbanan

Planetbanan

Plan1,Fysik,Mekanik,Kraft & Rörelse
Mynten rör sig som planeter kring solen. Vad händer när myntet närmar sig mitten?

Släpp myntet vid kanten och se hur det rör sig på väg till mitten.

Rör sig myntet lika snabbt hela vägen eller ändras hastigheten? I början rör sig myntet i en rund cirkel. Hur skulle du beskriva formen på omloppsbanan nära hålet?

Mynten rör sig som planeterna rör sig kring solen. De påverkas av två olika krafter. Planetens rörelse ger en framåtriktad kraft. Den andra kraften är gravitationen som är riktad mot planetbanans mitt. Tillsammans ger krafterna en omloppsbana som först är cirkulär och sedan allt mer elliptisk. Du kan också se en skillnad i hastighet. Ju mindre omloppsbanan blir, desto snabbare rör sig myntet.

Våra samarbets­partner