Planetbanan
Köp

Planetbanan

Plan1,Astronomi,Välkomsthallen
Planetbanan visar planeternas rörelse kring solen, som modell för planeter använder du mynt.

Planetbanan visar planeternas rörelse kring solen. I detta experiment är det ett mynt som föreställer planeter. Sätt dem i rullning. En planet som befinner sig nära solen rör sig snabbt i sin bana och en planet som befinner sig långt från solen rör sig långsammare. Eftersom ett år är samma sak som ett varv kring solen kan man jämföra hur gammal man skulle vara på olika planeter. En som är 10 år på jorden skulle räknas som 42 år på Merkurius och på Jupiter bara som 10 månader.