Normal­­fördelningen
Köp

Normal­­fördelningen

Plan1,Matematik
Hur kommer kulorna att fördela sig? Kommer dom hamna i samma fack varje gång jag testar eller hamnar dom i olika?

Kulornas väg över det lutande planet illustrerar den centrala gränsvärdessatsen, som säger att summan av många små slumpmässigt varierande tal är normalfördelad. Följer man en kulas väg ner, gång efter gång ser man att de slumpvis hamnar i olika fack. Sannolikheten att en kula ska studsa åt samma håll vid varje tillfälle är mindre än att den alternerar mellan att studsa åt vänster och höger. Då flera kulor släpps ner fördelar de sig som en normalfördelningskurva.