Luft­strömmarna
Köp

Luft­strömmarna

Plan1,Fysik,Teknik,Luft,Drivkraft
Sätt samman rörsystemet för att leda luftströmmarna. Hur många bollar kan systemet hålla flygande?

Tryck på den gröna knappen för att aktivera fläktmotorn som sätter igång luften. Nu kan du leda luften som du vill med hjälp av rören. Det finns flera bollar som du kan fånga i luftströmmarna.

Hur sitter bollen fast i luftströmmen? Om bollen puttas bara lite ur sitt läge, dras den tillbaka in i luftströmmen igen. Luftströmmen som följer bollens rundade yta har en högre hastighet än den omgiven luften och utöver därför ett lägre tryck på bollen. Lufttrycket utanför luftströmmen knuffar då in bollen i luftströmmen igen. Det är samma princip som får ett flygplan att lyfta. En luftplansvinge är formad så att luften rör sig snabbare på ovansidan än den gör på undersidan. Det lägre trycket på ovansidan och det höga trycket på undersidan trycker upp flygplanet och motverkar gravitationseffekten.