Gyrohjulet
Köp

Gyrohjulet

Plan1,Fysik,Mekanik,Välkomsthallen
Sätt dig på stolen och håll i cykelhjulet. Sätt snurr på det och försök vrida på det. Vad händer om du tippar på det, vilka rörelser vill hjulet göra?

Håll i cykelhjulet, sätt snurr på det och försök att tippa och vrida på hjulet så att motståndet är kännbart. Annars kan du be någon annan att sätta igång hjulet. Gör samma sak när du sitter på snurrpallen. Det du känner när du tippar hjulet åt sidan kallas för gyroeffekt. Gyroeffekten uppstår i det här fallet när hjulets rotationsriktning ändras.