Genväg-senväg
Köp

Genväg-senväg

Plan1,Fysik,Mekanik,Drivkraft
Är kortaste vägen alltid en genväg? Här tävlar två kulor mot varandra, vilken kommer först i mål? Det kanske inte är den som har kortast väg.

Två kulor tävlar i var sin bana med start och mål på samma ställen men de skiljer sig åt i fråga om längd och lutning. I den bågformade banan accelererar kulan snabbt. Den kraftiga lutningen gör att kulans fall liknar ett fritt fall i fråga om acceleration. Banan planar därefter ut men den höga hastighet kulan fått i början gör att den når målet snabbare än kulan i den kortare banan, genvägen.