Domino­­effekten
Köp

Domino­­effekten

Plan1,Fysik,Drivkraft
Det här är David och Goliat i "träplatta-version". Den lilla plattan kan fälla den största. De behöver bara stå i rätt ordning!

Trots plattornas skilda storlekar kan den minsta plattan fälla den största om du ställer upp plattorna i rätt ordning. Den minsta kan välta den näst minsta och så vidare. Det kallas för dominoeffekt. När träplattan faller omvandlas lägesenergin till rörelseenergi som överförs till plattan den faller emot. På så sätt kan storleken och avståndet mellan plattorna anpassas så pass att energin räcker precis.