Dit näsan pekar
Köp biljett

Dit näsan pekar

Plan1,Fysik,Mekanik,Teknik,Kraft & Rörelse
Undersök vad som händer med vagnens hjul om du står helt stilla på vagnen och en annan person svänger den. Åt vilket håll pekar din näsa?

En person står på vagnens fötter, håller sig i räcket, står alldeles still och tittar rakt fram. En annan person drar vagnen och gör svängar. Titta på och jämför hur vagnen och personen rör sig. Jämför även hur de två hjulen på vagnen rör sig när den svänger.

Så länge vagnen dras rakt fram snurrar hjulen med samma hastighet. När vagnen svänger, går däremot innerhjulet långsammare än det yttre. Det är en kugghjulsväxel som kallas för differentialväxel mellan hjulen som gör att de kan snurra olika fort.

Differentialväxlar används i bilar. När du svänger med bilen måste ytterhjulet kunna snurra snabbare än innerhjulen annars skulle bilen gå rakt fram. I en kurva blir sträckan längre ju längre ut från centrum du kommer. Jämför med ett 200 meters lopp där löparen på innerbanan startar längre bak än löparen på ytterbanan för att de ska springa lika långt.

Står du stilla uppe på vagnen pekar näsan alltid åt ett och samma håll, oavsett i vilken riktning vagnen körs. När vagnen svänger i förhållande till marken, svänger dessutom fotplattan. Detta innebär att personen som står på plattan är vänd åt samma håll oavsett hur vagnen rör sig. En dubbel differentialväxel som finns på axeln mellan de båda hjulen gör att detta fungerar.

En liknande vagn konstruerades redan på 200-talet i Songdynastins Kina. Vagnen var då utrustad med en människoliknande figur som ständigt pekade mot söder.

Våra samarbets­partners