Cyber lumen
Köp

Cyber lumen

Plan1,Ljus,Fysik,Mörkerrummen
I detta experiment leker vi med både vår perception och med gasers proportioner. Beroende på vilken gas som finns i röret lyser det i olika färger.

Det snurrande lysröret bildar speciella mönster. Lysröret släcks och tänds flera gånger per sekund och det påverkar gasen i röret. Ögat hinner inte uppfatta dessa växlingar mellan ljus och mörker. Ögat hinner heller inte följa med lysrörets snabba rotationsrörelser utan uppfattar ljus och mönster med en eftersläpning som ger upphov till s.k. efterbilder. Lysröret sänder ut ljus med olika färg beroende på vilken gas som finns i röret.  I rören finns elektriskt laddade ädelgaser som neon, argon och krypton och även lite kvicksilver (för att få den blå färgen har man blandat argon och kvicksilver). Samma teknik som får rören i "Cyber lumen" att lysa används för att producera neonskyltar.