Balansskivan
Köp biljett

Balansskivan

Plan1,Fysik,Mekanik,Kraft & Rörelse
Försök balansera klossar på skivan – utan att den tippar! Spelar det någon roll hur stora klossarna är och var du placerar dem?

Kan du lägga klossar på den hängande skivan utan att den tippar? Om tyngdpunkten från skivan och klossarna är rakt under upphängningspunkten är skivan i jämvikt och hänger plant. Hamnar tyngdpunkten någon annanstans så vippar den. För att hela tiden hålla skivan plan och i balans kan du behöva ställa två eller flera klossar på vardera sida om upphängningspunkten samtidigt. Kan du hitta samband mellan klossarnas storlek och placering på skivan?

Människor tycker nog att det är ganska spännande att bygga högt och balansera både oss själva och saker. Kanske har du provat att gå på lina, spelat Jenga eller staplat saker ovanpå varandra. Tänk på alla höga byggnader och byggnadsverk som finns i världen. Eiffeltornet i Paris, Burj Khalifa i Dubai, Lutande tornet i Pisa, Shanghai Tower och Turning Torso i Malmö är bara några exempel.

Hur högt och spektakulärt kan vi egentligen bygga? Hur undviker vi att föremål och byggnadsverk välter? Hur kommer det sig att du ibland tappar balansen och ramlar?

För att bygga eller stå stabilt kan det vara bra att tänka på två saker. Det första är att se till att tyngdpunkten är så långt ner som möjligt. Det andra är att stödytan är så stor som möjligt.

Ett föremåls tyngdpunkt är en punkt där du kan tänka dig att hela föremålets massa kan samlas. Tyngdpunkten kan hamna både i och utanför föremålet beroende på hur det ser ut. I en kub finns tyngdpunkten i absoluta mitten. I en människa som står rakt finns tyngdpunkten någonstans mitt i kroppen ungefär i maghöjd. Små barn har, på grund av sitt förhållandevis stora huvud, högre tyngdpunkt än en vuxen människa.

Stödytan är den yta som föremålet har mot underlaget. När du står på golvet med fötterna tätt ihop är ytan under dina fötter din stödyta. Om du istället ställer dig med benen brett isär så blir stödytan det område som finns både under dina fötter men även mellan dina fötter.

Om du kunde sätta fast ett snöre i tyngdpunkten på föremålet och ha ett lod (en vikt) i andra ändan så visar snöret en lodlinje. En lodlinje är alltså en tänkt linje som går från föremålets tyngdpunkt och pekar i princip mot jordens mitt. När lodlinjen hamnar utanför föremålets stödyta så kommer föremålet att välta. Så länge lodlinjen är innanför eller precis på kanten av stödytan så kan föremålet eller du hålla balansen.

Våra samarbets­partners