Viskösa vätskor
Köp

Viskösa vätskor

Plan3,Fysik,Kemi,Periodiska systemet
Om du vrider på glasrören börjar luftbubblorna att förflytta sig. Men dom förflyttar sig olika fort. Varför blir det så?

Viskositet är en fysikalisk egenskap för en vätskas konsistens, det kan beskrivas som ”tjockhet” eller det interna motståndet.