Vickande villan
Köp

Vickande villan

Plan3,Illusioner,Illusionsgalleriet
San Fransisco är känd för sina brant lutande gator. Genom att rucka på tavlan kan man betrakta gatan som horisontell, men då lutar hela huset.

Bilden är fotograferad i San Fransisco. Man kan undra om det har varit jordbävning eftersom huset hamnat på sniskan. Staden är känd för sina brant lutande gator. Genom att rucka på tavlan kan man lättare sluta betrakta gatan som horisontell och istället utgå från att taknocken ska vara horisontell.