Världstidsklockan
Köp

Världstidsklockan

Plan3,Illusionsgalleriet

Den här klockan går ett varv/dygn till skillnad från vanliga klockor som går två varv/dygn. Så när klockan visar elva (11) i Stockholm, är den fem (5) i New York och nitton (19) i Tokyo.