Världstids-­kartan
Köp

Världstids-­kartan

Plan3,Naturgeografi,Illusionsgalleriet
Här visas var i världen det är dag och var det är natt just vid den tidpunkt man tittar på kartan. Genom jordens rotation förflyttas gränsen för dag och natt.

Genom att jorden roterar förflyttas gränsen för natt och dag hela tiden. Ljuset kommer från öster, vilket innebär att de som bor längst österut ligger före i tid. Så när klockan är åtta i Sverige är den nio i Finland. Jordaxelns lutning i förhållande till solen gör att norra halvklotet får mer belysning under ena halvåret och mindre belysning över det andra halvåret.